شرکت مهندسی نت گستران اوان
جعبه های آفرودی
جعبه های پلیمری
نمایندگی ها ابعاد و اندازه ها

مسابقه بزرگ شرکت نت گستران اوان

 
 
نت گستران
جایزه نت گستران
2,980,000 تومان
490,000 تومان
2,430,000 تومان
2,740,000 تومان
3,320,000 تومان
265,000 تومان
420,000 تومان
4,120,000 تومان
775,000 تومان
2,310,000 تومان
280,000 تومان
545,000 تومان
235,000 تومان
3,800,000 تومان
1,350,000 تومان
350,000 تومان

جدول مقایسه ای جعبه های پلیمری

کد محصولابعاد خارجی ( طول)
میلیمتر
ابعاد خارجی ( عرض)
میلیمتر
ابعاد خارجی ( ارتفاع)
میلیمتر
ابعاد داخلی(طول)
میلیمتر
ابعاد داخلی(عرض)
میلیمتر
ابعاد داخلی(ارتفاع)
میلیمتر
وزن ( کیلو گرم)قیمت ( تومان)
920422021580200180700.47235/000
92032601951352401501300.7280/000
920539532574380250600.81265/000
93084252401154002001001.1350/000
93095352401255102001101.5420/000
94013302201552981701371.2490/000
94023852901673482301402545/000
93154353702104003001803.4775/000
93115564702905254002575.61/350/000
95016405053655704303209.52/430/000
9314770585245680500200112/310/000
931077058536068050031612.12/740/000
930789559538580050031615.33/320/000
93061095595385100050031617.33/800/000
97011253451295118036025012.92/980/000
92021345595380125050031619.74/120/000
950296529575935265602.3