کد محصولابعاد خارجی ( طول)
میلیمتر
ابعاد خارجی ( عرض)
میلیمتر
ابعاد خارجی ( ارتفاع)
میلیمتر
ابعاد داخلی(طول)
میلیمتر
ابعاد داخلی(عرض)
میلیمتر
ابعاد داخلی(ارتفاع)
میلیمتر
وزن ( کیلو گرم)قیمت ( تومان)
920422021580200180700.47235/000
92032601951352401501300.7280/000
920539532574380250600.81265/000
93084252401154002001001.1350/000
93095352401255102001101.5420/000
94013302201552981701371.2490/000
94023852901673482301402545/000
93154353702104003001803.4775/000
93115564702905254002575.61/350/000
95016405053655704303209.52/430/000
9314770585245680500200112/310/000
931077058536068050031612.12/740/000
930789559538580050031615.33/320/000
93061095595385100050031617.33/800/000
97011253451295118036025012.92/980/000
92021345595380125050031619.74/120/000
950296529575935265602.3

جعبه های پلیمری

جعبه تفنگ شکاری

610,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9205

265,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9701

2,980,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9306

3,800,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9307

3,320,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9310

2,740,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9314

2,310,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9311

1,350,000 تومان