“برای تهیه قطعات یدکی یا دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید“.

 

 

ردیفنام قطعهقیمت واحد (ریال)
1بند شماره 1 (سبز)600.000
2بند شماره 2 (مشکی)450.000
3بند شماره 3 (کوچک)300.000
4چرخ اسکیتی500.000
5مجموعه برکت جعبه 9314 و 9310 و 93071.900.000
6مجموعه برکت جعبه 9306 و 92023.400.000
7مجموعه برکت جعبه 95014.500.000
8قفل 1400.000
9قفل 2350.000
10قفل 3300.000
11قفل 4400.000
12قفل 5100.000
13دستگیره 1450.000
14دستگیره 2380.000
15دستگیره 3330.000
16دستگیره 4250.000
17دستگیره 2 با روکش PVC520.000
18دستگیره 3 با روکش PVC470.000
19سوپاپ اتوماتیک800.000
20سوپاپ دستی350.000