جعبه FAM-800

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

895

595

385


داخلی

800

500

316

 

وزن (کیلوگرم)

15.3


حجم ( لیتر)

126.4

قیمت : 8/443/600 تومان

جعبه پلیمری بزرگ
جعبه FAM-800