پلیمر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

پلیمر چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ بخش اول: مقدمات ساده‌ترین تعریف پلیمر از این قرار است:‌” ماده‌ شیمیایی کارآمدی که از واحد‎هایی تکرارشونده تشکیل می‌شود”. پلیمر می‌تواند به‌صورت‌های زیر باشد: الف) شبکه‌ای ۳ بعدی که در آن واحد‎های تکرارشونده از راست و چپ، جلو و عقب و بالا و پایین به یک‌دیگر متصل‌اند؛ ب) شبکه‎ای […]

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟ 
مکالمه را شروع کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم