جعبه FAM-400 SH

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

425

240

115


داخلی

400

200

100

 

وزن (کیلوگرم)

1.17


حجم ( لیتر)

8

قیمت : 747/670تومان

جعبه پلیمری در دار
جعبه FAM-400 SH