جعبه FAM-680

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

770

585

245


داخلی

680

500

200

 

وزن (کیلوگرم)

11


حجم ( لیتر)

68

قیمت : 6/006/000تومان

جعبه پلاستیکی انبار
جعبه FAM-680