جعبه FAM-300 H

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

330

220

185


داخلی

300

170

167

 

وزن (کیلوگرم)

2


حجم ( لیتر)

11.2

قیمت : 1/175/130 تومان

9403
جعبه FAM-300 H