جعبه FAM-1180 H

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

1253

451

295


داخلی

1180

360

250

 

وزن (کیلوگرم)

12.9


حجم ( لیتر)

106.2

قیمت : 7/507/500 تومان

جعبه دردار بزرگ
جعبه FAM-1180 H