جعبه FAM-400

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

435

370

210


داخلی

400

300

180

 

وزن (کیلوگرم)

3.4


حجم ( لیتر)

21.6

قیمت : 1/831/500تومان

9315
جعبه FAM-400