جعبه FAM-680 H

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

770

585

360


داخلی

680

500

316

 

وزن (کیلوگرم)

12.1


حجم ( لیتر)

107.77

قیمت : 6/985/000تومان

باکس بزرگ دردار
جعبه FAM-680 H