جعبه FAM-240 SH

ابعاد ( میلیمتر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

260

195

135


داخلی

240

150

130

 

وزن (کیلوگرم)

0.7


حجم ( لیتر)

4.68

قیمت : 710/710

جعبه دردار پلاستیکی محکم
جعبه FAM-240 SH