جعبه FAM-380

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

395

325

74


داخلی

380

250

60

 

وزن (کیلوگرم)

0.83


حجم ( لیتر)

5.7

قیمت : 590/700 تومان

جعبه تخت پلیمری
جعبه FAM-380