جعبه FAM-300

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

330

220

155


داخلی

298

170

137

 

وزن (کیلوگرم)

1.2


حجم ( لیتر)

6.94

قیمت : 1/145/100 تومان

جعبه پلیمری
جعبه FAM-300