جعبه FAM-200 SH

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

220

215

80


داخلی

200

180

70

 

وزن (کیلوگرم)

0.49


حجم (لیتر)

1.28

قیمت : 490/600تومان

جعبه پلاسنیکی دردار کوچک
جعبه FAM-200 SH