جعبه FAM-1250

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

1345

595

380


داخلی

1250

500

316

 

وزن (کیلوگرم)

19.7


حجم ( لیتر)

197.5

قیمت : 10/510/500 تومان

جعبه بزرگ دردار ضد رطوبت
جعبه FAM-1250