جعبه FAM-510 SH

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

535

240

125


داخلی

510

200

110

 

وزن (کیلوگرم)

1.5


حجم ( لیتر)

11.22

قیمت : 860/860تومان

جعبه پلیمری در دار
جعبه FAM-510 SH