FAM-9309

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

535

240

125


داخلی

510

200

110

 

وزن (کیلوگرم)

1.5


حجم ( لیتر)

11.22

قیمت : 703/050تومان

جعبه پلیمری در دار
FAM-9309