جعبه FAM-350

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

385

290

167


داخلی

348

230

140

 

وزن (کیلوگرم)

2


حجم ( لیتر)

11.2

قیمت : 1/201/200تومان

9402
جعبه FAM-350