جعبه FAM-1000

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

1095

595

385


داخلی

1000

500

316

 

وزن (کیلوگرم)

17.3


حجم ( لیتر)

158

قیمت : 9/660/200 تومان

باکس بزرگ دردار
جعبه FAM-1000